Liông Èng-tâi(龍應台, 1952 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì ) sī chok-ka, Tâi-ôan Ko-hiông lâng, pit-miâ Hô͘ Bí-lê(胡美麗). 1984 nî chhut-pán tē-it chok-phín Liông Èng-tâi Phêng-siáu-soat(龍應台評小說), āu ū Iá-hóⁿ-chi̍p(野火集) kap tōa kang tōa hái chi̍t káu sì káu(大江大海一九四九) téng。