Liōng-chú seng-bu̍t-ha̍k (量子生物學; Eng-gú: quantum biology) sī lī-iōng liōng-chú lí-lūn lâi gián-kiù sèⁿ-miā kho-ha̍k ê chi̍t mn̂g ha̍k-kho.