Lia̍h-ko-siû

Lia̍h-ko-siû (掠篙泅), ia̍h-sī phak-chúi-siû (仆水泅), sī chi̍t chióng siû-chúi ê chu-sè. Kàu-taⁿ ûi-chí, lâng iōng chit khoán chu-sè lâi siû-chúi, sok-tō͘ siōng-kín.

Lia̍h-ko-siû ê chu-sè