Lombard-gíRomance gí-giân lāi-bīn Gallia - Italia gí-giân ê chi̍t-ê hun-ki, chú-iàu tī Italia pak-pō͘ ê Lombardia kap sì-chiu-ûi teh thong-hêng.

Lombard-gí tī Au-chiu ê hun-pò͘.