Mississippi HôPak Bí-chiu ê tōa-tiâu hô-chhoan, i-ê chúi-hē hoān-ûi sī kui chiu siāng tōa. Sió pō͘-hūn chi-liû tùi Canada lâu--lâi, Mississippi Hô ê chúi-hē chiàm liáu Bí-kok tōa-hūn biān-chek, hun-pò͘ tī Rocky Soaⁿ-me̍h kap Appalachia Soaⁿ-me̍h chi kan, tn̂g-tō͘ 3,734 kong-lí, siōng-bóe lâu ji̍p Be̍k-se-ko Oan.

Chúi-hē tē-tô͘.