New York Káng (Eng-bûn: New York Harbor) sī kīn-oá Bí-kok New York Chhī Hudson Kang khe-kháu chiu-piⁿ só͘-ū khe-chúi kap hái-oan ê chóng-chheng.

New York Káng (1981)