liân-sio̍k-thé le̍k-ha̍k tiong, Newton liû-thé (Newtonian fluid) sī èng-le̍k chham èng-piàn sok-lu̍t chiâⁿ chiàⁿ-pí koan-hē ê liû-thé. Chit-ê pí-lē koan-hē chiū sī Newton liû-thé ê liâm-tō͘.

Siong-koan siu-kái