Norrbotten Koān

(Tùi Norrbotten koān choán--lâi)

Norrbotten Kōan (Norrbottens län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Luleå, tāi-iok ū 251261 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 98249 km².

Norrbotten Kōan ê ūi-tì.