Okinawa Tó (沖縄島 Okinawa jima) he̍k Okinawa pún-tó, sī Liû-kiû Kûn-tó Okinawa Kûn-tó ê chi̍t lia̍p tó-sū, iā sī Liû-kiû Kûn-tó biān-chek siōng-tōa ê tó-sū.

Ùi khong-tiong khòaⁿ Okinawa Tó