Pëtr Il'ič Čajkovskij

Pëtr Il’ič Čajkovskij (Пётр Ильич Чайковский; 1840 nî 5 goe̍h 7 ji̍t [kū-le̍k 4 goe̍h 25] - 1893 nî 11 goe̍h 6 ji̍t [kū-le̍k 10 goe̍h 25]) sī Lō͘-se-a ê lōng-bān-phài chok-khek-ka. I sī Thian-gô-ô͘ (Лебединое Озеро), Hô͘-thô-khîⁿ (Щелкунчик), 1812 nî Sū-khek (Торжественная увертюра 1812-ого года) téng chok-phín ê chok-chiá.

Pëtr Il’ič Čajkovskij