Pak-mn̂g Chām

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Pak-mn̂g Chām ū khó-lêng sī: