Pang-bô͘:Infobox international football competition

Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]

Pang-bô͘:Auto short description

{{Infobox international football competition
| tourney_name = <!- PAGE NAME-->
| year = 
| yearr = 
| other_titles = 
| image = 
| size = <!-- in pixels; just enter an integer-->
| alt = 
| caption = 
| city = 
| country =
| dates = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}–<br />{{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| officially opened by = 
| num_teams = 
| confederations = <!-- use only one of these three options -->
| sub-confederations = <!-- use only one of these three options -->
| associations = <!-- use only one of these three options -->
| venues = 
| cities = 
| champion = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| champion-flagvar = use if the flag is other as current
| champion_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| count = 
| second = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| second-flagvar = use if the flag is other as current
| second_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| third = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| third-flagvar = use if the flag is other as current
| third_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| fourth = <!-- automatically wraps into {{fb}} template -->
| fourth-flagvar = use if the flag is other as current
| fourth_other = <!-- use instead if the team is not in {{fb}} (enter your own code) -->
| matches = 
| goals = 
| attendance = 
| top_scorer = 
| player = 
| young_player = 
| goalkeeper = 
| fair_play =
| prevseason = 
| nextseason = 
| updated = 
}}


2009 All-Player Gold Cup
All-Player Championship
Blank image
2007 All-Player Gold Cup official logo
Pí-sài chu-liāu
Khai-chhui kok United States
Ji̍t-thêng 2009 nî 6 goe̍h 6 ji̍t (2009-06-06)
2009 nî 6 goe̍h 24 ji̍t (2009-06-24)
Kiû-tūi 12 (chū 1 ê liân-bêng)
Khai-chhui tē 6 (tī 6 ê siâⁿ-chhī khai-chhui)
Kiat-kó
Koan-kun  Pa-se (Tē-4 hoê)
A-kun Í-tāi-lī A.C. Milan
Kùi-kun Pang-bô͘:Fbw
Tiān-kun Pang-bô͘:Fbu
Pí-sài thóng-kè
Pí-sài sò͘ 2
Ji̍p-kiû sò͘ 64 (32 múi tiûⁿ)
Ji̍p-tiûⁿ sò͘ 921,476 (460,738 múi tiûⁿ)
Siōng chē ji̍p-kiû-chiá Honduras Carlos Pavón
Siōng-chán soán-chhiú Canada Julian De Guzman
Chiàu 31 December 2011 ê chu-liāu thóng-kè.
{{Infobox international football competition
| tourney_name = All-Player Gold Cup
| year = 2009
| other_titles = All-Player Championship
| image = No image.svg
| size = 200px
| alt = Blank image
| caption = 2007 All-Player Gold Cup official logo
| country = United States
| dates = {{Start date|2009|06|06}}–<br />{{End date|2009|06|24}}
| num_teams = 12
| confederations = 1
| venues = 6
| cities = 6
| champion = Brazil
| second_other = {{flagicon|Italy}} [[A.C. Milan]]
| third_other = {{fbw|Germany}}
| fourth_other = {{fbu|20|Sudan}}
| count = 4
| matches = 2
| goals = 64
| attendance = 921476
| top_scorer = {{flagicon|HON}} [[Carlos Pavón]] (7)
| player = {{flagicon|CAN}} [[Julian De Guzman]]
| young_player = 
| updated = 31 December 2011
}}

Microformat

siu-kái

Pang-bô͘:UF-hcal

Tracking category

siu-kái