Pang-bô͘:Khì-hiâm-lūi

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī [[:Category:{{{1}}}]].

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī [[:Category:{{{1}}}]] ē-kha.

Pún pang-bô͘ ē kā lūi-piat ia̍h tiam ji̍p Wikipedia choán-ia̍h lūi-piat.

Pia̍t-miâ修改

template:Category redirect