Phōe (被) sī chi̍t chióng pho͘-kài; ē-sái tī lâng teh khùn ê sî, pó-chhî jîn-thé ê un-loán. It-poaⁿ ê khóaⁿ-sek hông kiò chò mî-chioh-phōe.

2 ê kah phōe teh khùn ê lâng