Phok-khek (撲克), tī Tâi-oân kiò khe-chí-báng, tī Bân-lâm kiò bān-la̍k, lēng-gōa mā thang kán-tan kiò choè pâi-á (牌仔), sī chi̍t chióng chóa-pâi, ū 4 chióng hoe-sek: khôe, thô, mûi kap kak; chi̍t chióng hoe-sek 13 tiuⁿ, chóng-kiōng 52 tiuⁿ chóa-pâi-á; put-kò thong-siông ē ke 2 tiuⁿ kúi-pâi.

Hoe-sek kap tiám-sò͘ siu-kái

52 tiuⁿ chóa-pâi-á
Ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jack Queen King
Mûi                          
Kak                          
Thô                          
Khôe                          

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái