Puerto Rico kok-ka kha-kiû-tūi

Puerto Rico kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Puerto Rico ê kiû-tūi.

Puerto Rico kok-ka kha-kiû-tūi
Selección de fútbol de Puerto Rico
Shirt badge/Association crest
Goā-hō El Huracán Azul
(The Blue Hurricane)
Los Boricuas
(The Boricuas)
Hia̍p-hoē Federación Puertorriqueña de Fútbol
Tāi-lio̍k Liân-bêng CONCACAF (North America)
Tē-khu Liân-bêng CFU (Caribbean)
Chú kàu-liān Dave Sarachan
Tūi-tiúⁿ Ricardo Rivera
Chhut-tiûⁿ siōng chē Héctor Ramos (36)
Ji̍p kiû siōng chē Héctor Ramos (18)
Chú-tiûⁿ Estadio Centroamericano
FIFA tāi-bé PUR
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 170 Steady (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 97 (1994 nî 3 goe̍h)
Siōng kē 202 (2004 nî 11 goe̍h)
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Cuba 1–1 Puerto Rico 
(Cuba La Habana; 1940 nî 11 goe̍h 12 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Puerto Rico 9–0 Saint-Martin 
(Haiti Port-au-Prince; 2012 nî 9 goe̍h 9 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Hô léng Antilles 15–0 Puerto Rico 
(Venezuela Caracas; 1959 nî 1 goe̍h 15 ji̍t)

Chham-khó chū-liāu siu-kái

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.