Pulitzer Chióng (Eng: Pulitzer Prize) sī Bí-kok sin-bûn-kài ê chi̍t hāng siōng-koân êng-ū chióng, sī kin-kì Joseph Pulitzer ê ûi-goān só͘ siat-li̍p ê chióng-hāng. Chit-má, oân-pī ê phêng-soán chè-tō͘ tì-sú Pulitzer Chióng chiâⁿ-chò chi̍t ê choân-kiû-sèng ê chióng-hāng.

Pulitzer Chióng ê chióng-pâi