QueensNew York Chhī ê chi̍t-ê khu (borough); mā-sī New York Chiu ê chi̍t-ê kūn. Queens tī Manhattan ê tang-pêng, jîn-kháu ū tāi-io̍k 2,293,007. Queens sī John F. Kennedy Ki-tiûⁿ kap LaGuardia Ki-tiûⁿ ê só͘-chāi-tē.

Queens ê ūi-tì.