Rockstar Games

Rockstar Games, Inc.
Lūi-hêng Subsidiary
Chiân-sin BMG Interactive
Tāi-piáu jîn-bu̍t
Sán-gia̍p Video games
Sán-phín
Gôan-kang 2,000+[1] (2018)
Bú-kong-si Take-Two Interactive
Chú-kong-si See Pang-bô͘:Section link

Chù-káiSiu-kái

  1. Batchelor, James (October 26, 2018). "Analyst expects Houser brothers to receive bulk of $538m Red Dead royalties". GamesIndustry.biz. goân-loē-iông tī October 26, 2018 hőng khó͘-pih. October 26, 2018 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ bāng-liān-áSiu-kái