Sūi-tián-gí

(Tùi Sūi-tián-bûn choán--lâi)

Sūi-tián-gí (svenska) sī chi̍t khoán Pak German ê giân-gú, chú-iàu thong-hêng ê só͘-chāi sī Sūi-tián kap chi̍t-pō͘-hūn ê Hun-lân. Chit-khoán giân-gú kap Tan-be̍h-gí ia̍h Lo̍k-ui-gí ki-pún sio-thong.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ū Sūi-tián-gí ê pán-pún.