Saⁿ-lián-chhia

Saⁿ-lián-chhia (三輪車) sī chi̍t-chióng iû saⁿ-ê lián-á chó͘-sêng ê kha-ta̍h-chhia, it-poaⁿ iōng jîn-le̍k lâi khu-tōng, tān-sī mā ū ki-tōng kap tiān-tōng ê saⁿ-lián-chhia.

Saⁿ-lián-chhia