Samjiyŏn Chhī

(Tùi Samjiyŏn Kūn choán--lâi)

Samjiyŏn Chhī (삼지연시) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Ryanggang Tō ê chi̍t ê chhī.