Schaffhausen (SH) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húSchaffhausen, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 73,866, thó͘-tē bīn-chek 298 km², 1501 nî ka-ji̍p liân-pang.

Schaffhausen Chiu ê ūi-tì.