Sió-lâm-mn̂g Chām

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Sió-lâm-mn̂g Chām ū khó-lêng sī: