Siōng Chheng (尚清, 1497 nî - 1555 nî) sī Liû-kiû-kok tē 13 tāi kok-ông, kah Tē-jī Siōng--sī (第二尚氏) ê tē 4 tāi kun-ông; 1527 nî kàu 1555 nî chāi-ūi. Jú-miâ Chin-jîn-giâu-chun-kim (真仁堯樽金), sîn-hō Thian-sio̍k-chi-án-su-thiam (天續之按司添).

I sī Siōng Chin ê kiáⁿ, chāi-ūi ê sî-āu pêng-tēng Amami Kùn-tó, hit sî-āu ê Liû-kiû pán-tô͘ choè toā.