Siōng Goân (尚元, 1528 nî 3 goe̍h 5 ji̍t - 1572 nî 4 goe̍h 1 ji̍t) sī Liû-kiû-kok tē 14 tāi kok-ông, kah Tē-jī Siōng--sī (第二尚氏) ê tē 5 tāi kun-ông; 1556 nî kàu 1572 nî chāi-ūi. Jú-miâ Kim-chhian-tāi (金千代), sîn-hō Ji̍t-sí-án-su-thiam (日始按司添).

Siōng Goân

I sī é-káu, iû Mô· Liông-soan, Hô Uī-bí kah Kat Khó-chhiong tâng-chê koán-lí tiâu-têng ê tāi-chì, tong-sî ê Liû-kiû lâng kiò i „É-káu kok-ông“ (Liû-khiû-oē: チーグー王).

1571 nî, Amami Kùn-tó ū lâng chō-hoán, i toà phiaⁿ khì hit-jiah pêng-tēng poān-loān.