Siau Gio̍k-hêng (蕭 玉衡), jī Bûn-chiâu (文樵), (1900 nî 3 goe̍h 27 ji̍t - ?, Chiang-hoà-koān Siā-thâu-hiong Lûn-ngá lâng), Lāu-pē Siau Jû-siông (蕭 如松).

Tāi-chèng 10 nî (1921 nî) Tâi-pak I-ha̍k Choan-bûn Ha̍k-hāu pit-gia̍p. Tī Chhiah-si̍p-jī-hōe jīm-chit.

Tāi-chèng 11 nî (1922 nî) tī Goân-lîm khui Bûn-san-pīⁿ-īⁿ.

Tāi-chèng 14 nî (1925 nî), Bûn-san-pīⁿ-īⁿ chhian-sóa khì Jī-nâ-koe Jîn-hô-kiong piⁿ.

Heng-hiân-gîm-siā (興賢吟社) siā-goân.

Tam-jīm kòe Jī-nâ Hia̍p-gī hōe-goân, Jī-nâ Sìn-iōng-cho͘-ha̍p kàm-sū, Jī-nâ Si̍t-gia̍p-hia̍p-hōe kàn-sū.

Chiàn-āu tī Jī-nâ Ōe-seng-só͘ ho̍k-bū.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái