Sin-hong Chām

Wikimedia khu-pia̍t-ia̍h

Sin-hong Chām ū khó-lêng sī: