Tâm-tē

(Tùi Sip-tē choán--lâi)

Tâm-tē (澹地; wetland), he̍k-chiá sip-tē (濕地), sī ūi-tī lio̍k-seng kap chúi-seng 2-chióng seng-thài hē-thóng tiong-kan ê kòe-tō͘ tē-tài. Tī thô͘ chìm tī-leh chúi-tiong ê te̍k-tēng khoân-kéng hā, tâm-tē seng-tióng chē-chē chúi-chháu.