Skåne Koān

(Tùi Skåne koān choán--lâi)

Skåne Kōan (Skåne län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Malmö, tāi-iok ū 1190803 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 11035 km².

Skåne Kōan ê ūi-tì.