So͘-ò-khe (蘇澳溪) sī ūi-tī Tâi-oân tang-pak-pō͘ Gî-lân-koān So͘-ò-tìn tiong-pō͘ tē-khu ê chi̍t tiâu khe. Tn̂g-tō͘ 8.83 kong-lí, liû-he̍k biān-chek lóng-chóng 29.65 pêng-hong kong-lí, chòe-āu tī So͘-ò-káng lâu-ji̍p Thài-pêng-iûⁿ.

So͘-ò-khe ê kéng-sek