Soaⁿ-me̍h (山脈)[1] ia̍h soaⁿ-lêng (山龍), soaⁿ-hē (山系), sī tē-lí-ha̍k-siōng chi̍t khoán soaⁿ-hong sio-liâm ê tē-khu. Tī chi̍t-ê soaⁿ-me̍h lāi-té, ū-sî mā koh ē-tàng hun kúi-a-ê soaⁿ-me̍h he̍k-chiá sī kî-tha lūi-hêng ê tē-hêng.

Chham-khó siu-kái

  1. 山脈. Tâi Ji̍t Tōa Sû-tián.