Soa-hì sī chi̍t-chióng chit-gia̍p-sèng hì-pēⁿ. Thoàⁿ-kong-á lâng in-ūi kang-chok khoân-kéng choân tô͘-hún kah-chia̍p tio̍h chit-chióng pēⁿ.