Susie Porter (  goe̍h ji̍t chhut-sì ) sī chi̍t-ūi Australia ê cha-bó͘ ián-goân.

Susie Porter (2012).


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Susie Porter