Tâi-oân Sûn-hú (臺灣巡撫), choân-miâ Hok-kiàn Tâi-oân Sûn-hú (福建臺灣巡撫), sī 1887 nî Tâi-oân kiàn-séng liáu-āu, Tâi-oân se-pō͘ ê siōng-koân tē-hng thóng-tī-chiá.

Tâi-oân ê tē-it jīm sûn-hú Lâu Bêng-thoân

Le̍k-jīm ê sûn-hú

siu-kái