Tâi-oân Thó͘-tē Khai-hoat Kong-si

Tâi-oân Thó͘-tē Khai-hoat Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (台灣土地開發股份有限公司), kán-chheng Tâi-khai (台開), Tâi-oân Thó͘-tē (台灣土地) ia̍h TLDC, sī chi̍t keng Tâi-oân ê put-tōng-sán khai-hoat khì-gia̍p. Tâi-khai tī 1964 nî sêng-li̍p, bat hia̍p-chō͘ Chiúⁿ Tiong-chèng chèng-hú khai-hoat 30 ê kang-gia̍p-khu kap chē-chē siong-pān kap chū-the̍h. 1999 kî, Tâi-khai kó͘-phiò chiūⁿ-chhī. 2008 nî, Tâi-khai ê chèng-hú chhî-iú kó͘-hūn pī sek-chhut, pēng chìn-hêng táng-sū kap kàm-chhat-jîn kái-soán, Khu Ho̍k-seng tòng-soán táng-sū-tiúⁿ.