Tâi-pak-chhī Chhī-tiúⁿ

Tâi-pak-chhī Chhī-tiúⁿ (台北市市長) sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê hêng-chèng siú-tiúⁿ. Hiān-jīm Tâi-pak-chhī Chhī-tiúⁿ sī Tiong-kok Kok-bîn Tóng-che̍k ê Chiúⁿ Bān-an.