Tâi-pak-chiu (台北州/臺北州; Taihoku-syû) sī Tâi-oân Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi ê chi̍t ê hêng-chèng-khu, 1920 nî siat-li̍p. Tâi-pak-chiu ê hoān-ûi tio̍h sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī, Tâi-pak-chhī, Ke-lâng-chhī kap Gî-lân-koān.

Tâi-pak Chiu-thiaⁿ

Tâi-pak Chiu-thiaⁿ siat tiàm Tâi-pak-chhī.