Tâi-pak-chhī li̍p Tāi-ha̍k

Phok-ài hāu-khu ê tōa-mn̂g-kháu

Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-ha̍k (臺北市立大學), kán-chheng Tâi-pak Chhī-tāi (臺北市大), Pak-chhī-tāi (北市大), sī chi̍t keng khiā tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê kong-li̍p tāi-ha̍k.