Tè-kok tan-ūi (Eng-gí: imperial units) sī goân-chū Eng-kok ê bu̍t-lí tan-ūi hē-thóng, só͘-í mā chia̍p-chia̍p hō-chò Eng-chè tan-ūi (英制單位).