Têng-chi Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu

Têng-chi Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (藤枝國家森林遊樂區) sī ūi-tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Thô-goân-khu ê kok-ka sim-lîm iû-lo̍k-khu.

Têng-chi Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu