Táng Kiàn-hoâ

(Tùi Tóng Kiàn-hoâ choán--lâi)

Táng Kiàn-hoâ (董建華 1937 nî 7 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì ) sī Hiong-káng ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1997 nî 7 goe̍h 1 ji̍t kàu 2005 nî 3 goe̍h 12 ji̍t tam-jīm Hiong-káng Te̍k-pia̍t-hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ.

Táng Kiàn-hoâ
Táng Kiàn-hoâ
koaⁿ-liâu
Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ
1997 nî - 2005 nî
kè-jīm:
Chan Ìm-koân