Tāi-khián-chō VY

VY Canis Majoris (VY CMa) sī chi̍t lia̍p ke̍k-chhiau-kū-chheⁿ (hypergiant), tī thian-kiû téng ūi tī Tāi-khián-chō (Canis Major). I sī bo̍k-chêng só͘ chai siōng tōa ê seng-kiû, pòaⁿ-kèng tāi-iok 1,420 ± 120 thài-iôn poàⁿ-kèng (solar radius; siong-tong iok 1,976,640,000 kong-lí), lî tē-kiû ū 3,900 kng-nî.

NASA, ESA, kap R. Humphreys só͘ hip ê siōng.