Tē 9 hō Kau-hiáng-khek (Beethoven)

Tē-9-hō Kau-hiáng-khek d-sió-tiāu chok-phín 125-hō (Tek-gí: 9. Sinfonie in d-Moll op. 125) sī Ludwig van Beethoven ê siāng-bóe chi̍t-ê kau-hiáng-khek chok-phín. Oân-sêng tī 1824 nî, sī lōng-bān-chú-gī im-ga̍k ê tiōng-iàu tāi-piáu. Tī Tē-9-hō Kau-hiáng-khek ū chham-ji̍p Friedrich Schiller ê si-kù An die Freude.

Beethoven ê chhiú-kó.

Herbert von Karajan kā Tē-4 ga̍k-chiong An die Freude pō͘-hūn ê im-ga̍k chéng-lí chiâⁿ-chòe Europa Liân-bêng ê Europa Koa.