Tē 3 tāi Rayleigh Lâm-chiok John William Strutt

Tē 3 tāi Rayleigh Lâm-chiok John William Strutt (Eng-gí: John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842 nî 11 goe̍h 12 ji̍t – 1919 nî 6 goe̍h 30 ji̍t) sī Eng-kok ê bu̍t-lí-ha̍k-ka. I tī 1904 nî ti̍t tio̍h Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng.

Rayleigh Lâm-chiok