Toā-chhiū-chng (大樹庄) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu Hōng-soaⁿ-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Ko-hiông-chhī Toā-chhiū-khu.

Toā-chhiū-chng ia̍h-tiûⁿ