Tamil Eelam Kái-hòng Lāu-hó͘

Tamil Eelam Kái-hòng Lāu-hó͘ (Tamil-gí: தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், Eng-gí: Liberation Tigers of Tamil Eelam), ia̍h Tamil Lāu-hó͘, kán-siá LTTE, sī tùi Sri Lanka pak-pō͘ hoat-khí ê kun-sū cho͘-chit, 1976 nî 5 goe̍h sêng-li̍p, bo̍k-piau sī kiàn-li̍p chi̍t-ê Tamil kok-ka, ín-khí-liáu Sri Lanka Lāi-chiàn. 2009 nî 5 goe̍h hō͘ Sri Lanka kun-tūi kek-pāi.

Tamil Lāu-hó͘ ê cha-bó͘ kun-jîn.