"Lo̍k-san-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lo̍k-san-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Lo̍k-san-chhī''' (樂山市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Chhī-tiong-khu (Lo̍k-san)|Chhī-tiong-khu]] (市中區)
*[[San-oan-khu]] (沙灣區)
*[[Ngó͘-thong-kiô-khu]] (五通橋區)
*[[Kim-kháu-hô-khu]] (金口河區)
*[[Ngô͘-bî-san-chhī]] (峨眉山市)
*[[Kiān-ûi-koān]] (犍為縣)
*[[Chéⁿ-géng-koān]] (井研縣)
*[[Kiap-kang-koān]] (夾江縣)
*[[Bo̍k-chhoan-koān]] (沐川縣)
*[[Ngô͘-pian Î-cho̍k Chū-tī-koān]] (峨邊彝族自治縣)
*[[Má-pian Î-cho̍k Chū-tī-koān]] (馬邊彝族自治縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者