"Ta̍t-chiu-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Ta̍t-chiu-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Categor... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Ta̍t-chiu-chhī''' (達州市) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sù-chhoan-séng]] ê chi̍t-ê [[tē-kip-chhī]].
==Hêng-chèng-khu==
*[[Thong-chhoan-khu]] (通川區)
*[[Ta̍t-chhoan-khu]] (達川區)
*[[Bān-goân-chhī]] (萬源市)
*[[Soan-hàn-koān]] (宣漢縣)
*[[Khai-kang-koān]] (開江縣)
*[[Tāi-tek-koān]] (大竹縣)
*[[Kû-koān]] (渠縣)
 
{{Suchhoan Hengchengkhu}}
匿名使用者