"Hûn-lâm-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Province of China
[[File:China Yunnan.svg|200px|right|thumb|Hûn-lâm ê ūi-tì.]]
|ChineseName = 云南省
 
|Name = Hûn-lâm-séng
|Abbreviation = 滇, 云
|AbbrevPehoeji = Tian, Hûn
|ISOAbbrev = 53
|Map = China Yunnan.svg
|MapSize = 275px
|AdministrationType = [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu|Séng]]
|Capital = [[Khun-bêng-chhī]]
|LargestCity = [[Khun-bêng-chhī]]
|Secretary = [[Chen Hao (politician)|Chen Hao]]
|Governor = [[Ruan Chengfa]]
|area_footnotes = <ref name=mofcom>{{cite web|title=Doing Business in Yunnan Province of China|url=http://english.mofcom.gov.cn/aroundchina/yunnan.shtml|publisher=Ministry Of Commerce - People's Republic Of China|accessdate=5 August 2013}}</ref>
|Area_km2 = 394000
|AreaRank = 8
|coordinates = {{coord|25|03|N|101|52|E|type:adm1st|format=dms|display=inline,title}}<!--
21° 09' to 29° 15' N
97° 32' to 106° 12' E
-->
|PopYear = 2010
|Pop = 45966239
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2) |url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=July 27, 2013 }}</ref>
|PopRank = 12
|PopDensityRank = 24
|GDPYear = 2013
|GDP = 1.2 trillion<br />USD 191 billion
|GDPRank = 24
|GDPperCapita = 25,500<br />USD 4,000
|GDPperCapitaRank = 30
|HDIYear = 2010
|HDI = 0.609<ref name="2013 report">{{Cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-05-14}}</ref>
|HDIRank = 29
|HDICat = <span style="color:#fc0;">tiong</span>
|Nationalities =
|Dialects =
|Prefectures = 16
|Counties = 129
|Townships = 1565
|Website = {{url|www.yn.gov.cn}}
}}
'''Hûn-lâm-séng''' (雲南省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Sai-lâm tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Khun-bêng-chhī]].
 
 
==Bûn-hòa==
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hêng-chèng-khu}}
匿名使用者